::: تعمیرات لوازم خانگی بوش، زیمنس و آاگ ::: آدرین فیدار پارسیان :::

مقالات تخصصی تعمیرات لوازم خانگی

یخچال و فریزر

1- قبل از راه اندازي ابتدا موارد اشاره شده در برگه گارانتی را بررسی کنید. در صورتی که موردي مشاهده شد حتی المقدور قبل از راه اندازي برطرف شود در غیر این صورت به شرکت گزارش داده شود

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

در این قسمت نیز به بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی خواهیم پرداخت